Fabryka pod Kamionną

Przy drewnianym kościele w Kamionnej stoi tabliczka-drogowskaz z napisem Fabryka. Takich tabliczek używa są przeważnie do oznaczania nazw ulic, ale w tym przypadku chodzi o coś więcej. Ulica prawie od razu zmienia się w gruntową drogę, która szybko znika w lesie, aby piąć się dalej mozolnie w stronę szczytu góry Kamionna. Po chwili droga zostawia po prawej stronie drewniany domek myśliwski z kapliczką św. Huberta. To jeszcze nie tu. Osiemset metrów dalej mija plac do składowania drewna i zakręca łagodnie w prawo. Po lewej widać zarastającą polankę. To tu. To jest właśnie Fabryka.

Na początku XX wieku stał w tym miejscu szyb wydobywczy ropy naftowej. Szyb należał do spółki Gwarectwo Naftowe „Filip”. Jej założycielem był Józef Ignacy Ożegalski – właściciel majątku ziemskiego w Kamionnej, który od 1907 roku zajmował się poszukiwaniem ropy w tej okolicy.

Tadeusz Olszewski podaje, że wydobycie ropy pod Kamionną zostało wstrzymane po akcie sabotażu, dokonanego na zlecenie konkurencyjnej francuskiej firmy wydobywczej, która budowała w tym czasie rafinerię w Sowlinach koło Limanowej. Po szybie pozostał regularny zarys nieistniejącego budynku i otwór odwiertu, w którym dzisiaj buzuje woda.

Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski w Kamionnej (1934 r.). Obok niego zaczyna się droga prowadząca do dawnej kopalni ropy
Kapliczka św. Huberta przy domku myśliwskim na stokach Kamionnej
Fabryka
Dawny odwiert kopalni ropy naftowej
Tajemnicze drzwi na poboczu leśnej drogi tuż obok Fabryki
Szyb wydobywczy kopalni na stokach Kamionnej [1]
Świadectwo udziałowe Gwarectwa Naftowego „Filip” [1]

Źródło św. Franciszka

Na stokach Kamionnej opadających na północ w kierunku Żegociny jest jeszcze jedno miejsce warte odwiedzenia. W głębokim jarze wcinającym się w strome zbocza góry bije źródło wody mineralnej, uznawanej przez okolicznych mieszkańców za leczniczą. Źródełku patronuje św. Franciszek, który ma tutaj swoją kapliczkę. Miejsce jest spokojne i malownicze, a w upalne dni dodatkowo klimatyzowane w naturalny i bardzo przyjemny sposób.

Źródło św. Franciszka
Kapliczka przy źródle
Wizerunek świętego Franciszka w wiacie przy źródle
Krótka informacja o historii odkrycia źródła
Wąwóz wcinający się w zbocze Kamionnej powyżej źródła św. Franciszka

Gdzie to jest?

Góra Kamionna (801 m) leży w północno-wschodniej część Beskidu Wyspowego. W pobliżu jej szczytu zbiegają się granice aż czterech beskidzkich gmin (Limanowa, Żegocina, Laskowa i Trzciana). Współrzędne GPS opisanych miejsc i linki do kart informacyjnych:

Fabryka – dawny szyb wydobywczy ropy naftowej: 49.79132, 20.38478; http://www.kulturawlesie.pl/wp-content/uploads/2023/karty/Kamionna-01.pdf

Kapliczka św. Huberta przy domku myśliwskim: 49.79725, 20.37863; http://www.kulturawlesie.pl/wp-content/uploads/2023/karty/Kamionna-04.pdf

Źródło św. Franciszka: 49.79050, 20.41248; http://www.kulturawlesie.pl/wp-content/uploads/2023/karty/Zegocina-01.pdf

Materiały wykorzystane w artykule

  1. Tadeusz Olszewski, Fabryka, http://www.archiwum.trzciana.pl/wioski/kamionna/ciekawostki/fabryka.htm [dost. 19.04.2023].
  2. Janusz Paprota, Kamionna – góra dla każdego, https://bochenskiedzieje.pl/miejsca/krajobraz/184-kamionna-gora-dla-kazdego [dost. 19.04.2023].
  3. Źródełko wody mineralnej Zuber w Żegocinie, https://zegocina.pl/zrodelko-wody-mineralnej-zuber-w-zegocinie [dost. 27.04.2023].
  4. Materiały zebrane w terenie w kwietniu 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *