Wisielcza Góra, niemieckie schrony i polskie nietoperze

Nic nie wiadomo o wisielcach z Góry Wisielczej vel Szubienicznej, po niemiecku zwanej Galgenberg. Góra koło Strzalin znana jest za to ze swoich bunkrów. W latach trzydziestych XX wieku Niemcy wybudowali tutaj kompleks umocnień – jeden z największych i najsilniejszych tego rodzaju obiektów na Wale Pomorskim (Pozycja Pomorska, Pommernstellung).

Czytaj dalej „Wisielcza Góra, niemieckie schrony i polskie nietoperze”

Dromader ze Starego Osieczna

Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku Niemcy zaczęli budować wzdłuż swojej wschodniej granicy system fortyfikacji określany jako Pommernstellung, czyli Pozycja Pomorska (w Polsce powszechne było dawniej określenie Wał Pomorski, od którego odchodzi się w nowszych opracowaniach).

Wraz z położonym dalej na południe Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym, fortyfikacje Pommernstellung miały ochronić wschodnie tereny III Rzeszy przed ewentualnym atakiem ze strony wojsk polskich. Atak taki był w tamtym czasie brany pod uwagę zarówno przez Niemców, jak i przez Polskę, w której rozważano plany tak zwanej wojny prewencyjnej przeciwko zachodniemu sąsiadowi.

Czytaj dalej „Dromader ze Starego Osieczna”

Głusko w głuszy

Zabytkowa aleja dębowa przy wyjeździe z Głuska w stronę Starego Osieczna

Do Głuska, małej leśnej osady położonej w sercu Puszczy Drawskiej i Drawieńskiego Parku Narodowego, wjeżdża się przez imponujące, zabytkowe aleje: dębową od strony Starego Osieczna i wiązową od strony Drawna. W osadzie jest dawny dwór, podworskie budynki gospodarcze, neogotycki kościół, punkt informacyjny DPN, sklep i kilkadziesiąt domów. Nad wszystkim zaś unosi się duch dawnej świetności z czasów Friedricha Sydowa – nietuzinkowego gospodarza i przedsiębiorcy, który w pierwszej połowie XIX wieku przekształcił Głusko w ośrodek zarządzania rozległym i nowocześnie zorganizowanym majątkiem.

Czytaj dalej „Głusko w głuszy”

„Niebo” w Glashütte

Fragment nagrobka na dawnym cmentarzu ewangelickim w Podszklu

Przed ujściem do Drawy Płociczna przez kilka kilometrów płynie równolegle do niej, jakby celowo zwlekając z oddaniem swoich wód większej siostrze. Obydwie rzeki, intensywnie meandrując, zbliżają się do siebie na odległość kilkuset metrów, zamykając w ciasnym uścisku pozostałości starej huty szkła i osady hutniczej Podszkle, niemieckiego Steinbuscher Glashütte.

Czytaj dalej „„Niebo” w Glashütte”

Stare Osieczno, historie leśne

Neogotycki kościół w Starym Osiecznie wzniesiony na dawnym wzgórzu zamkowym

Stare Osieczno, dawne niemieckie Hochzeit, to niewielka miejscowość położona na północno-wschodnich rubieżach województwa lubuskiego, na zachodnim brzegu Drawy. Osadę z neogotyckim kościołem usytuowanym na dawnym zamkowym wzgórzu otaczają lasy Puszczy Drawskiej, które ciągną się stąd na zachód aż do oddalonego o czternaście kilometrów gminnego Dobiegniewa. Obie miejscowości łączy fragment starego traktu handlowego, prowadzącego niegdyś z wielkopolskiego Wielenia przez Choszczno na Pomorze (via Chosczenka, Choszczeńska Droga, dziś droga krajowa nr 22).

Czytaj dalej „Stare Osieczno, historie leśne”