Szlakiem dawnych gajówek w lasach miechowskich

Miechowskie lasy są jak kawałki zielonych puzzli porozrzucanych na wielkim dywanie pól, łąk i zabudowy. Każdy z tych kawałków miał kiedyś innego właściciela, który zakładał w swoim lesie gajówki i leśniczówki. Dziś większość z nich już nie istnieje. Te, które przetrwały, są często zwykłymi domami prywatnymi, z architekturą czasem przypominającą ich dawną funkcję. Inne znikły w sensie dosłownym – zostały rozebrane w drugiej połowie XX wieku. Pozostały po nich malownicze enklawy ze śladami fundamentów, studniami, starymi drzewami i dzikimi sadami. Znakomity i wciąż niewykorzystany materiał na leśny geocaching…

Lasy w północnej części Wyżyny Miechowskiej na mapie WIG 1:100 000 z 1936 roku (http://igrek.amzp.pl/). Przed wojną było tu siedem gajówek obsługujących lasy nadleśnictwa Miechów oraz majątków Książ Wielki i Sancygniów. Obecnie na tym terenie jest jedna leśniczówka w Moczydle (leśnictwo Chrusty nadleśnictwa Miechów).

Po drugiej wojnie światowej majątki prywatne znacjonalizowano, a należące do nich lasy przejęło obecne Nadleśnictwo Miechów. Ujednolicona administracja leśna nie potrzebowała już tak gęstej sieci gajówek i leśniczówek, dlatego większość z nich w drugiej połowie XX wieku została zlikwidowana i rozebrana bądź przekazana w ręce prywatne. Pozostałością po tych pierwszych są wyróżniające się w leśnym krajobrazie enklawy z polanami (dawne poletka przy osadach), resztkami zdziczałych sadów, starymi drzewami (przeważnie lipy) oraz śladami zabudowy (pozostałości fundamentów, studnie, gruz).

Studnia pod starą lipą na terenie nieistniejącej gajówki na skraju Lasu Jaksickiego koło Celin Przesławickich
Studnia przy nieistniejącej gajówce w Lesie Czapelskim koło Czapli Wielkich
Dawna leśniczówka w przysiółku Koński Dół, w przedwojennym majątku Czaple Wielkie
Nieistniejąca leśniczówka Goszcza w lesie Dunajec
Stara lipa przy nieistniejącej gajówce na skraju Miechowickiego Lasu koło Klonowa
Dawna gajówka na skraju lasu Chrusty koło Wodacza, przed wojną w majątku Książ Wielki, obecnie własność prywatna
Miejsce po nieistniejącej gajówce na skraju Rzemięckiego Lasu
Dawna leśniczówka Popowiec na skraju Lasu Minockiego, przed wojną w majątku Minoga, obecnie własność prywatna

Materiały wykorzystane w opracowaniu

  1. Włodzimierz Barczyński, Stanisław Piwowarski (red.) 2010, Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, wersja online: link [dostęp 20.10.2022].

Mapy archiwalne (chronologicznie):

  1. Mappa szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego 1:225 000, aut. Karol de Perthées, 1791.
  2. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego 1:126 000, Kol. III Sek. VII, Szczekociny, ok. 1843; Kol. III Sek. VII Olkusz Kraków, ok. 1843.
  3. Karte des Westlichen Russlands 1:100 000, arkusz F40 Miechów, 1914; F41 Słomniki 1914.
  4. West. Osteuropa 1:25 000, Gruppe Warschau, arkusze: XXX-7-A 1915, XXX-7-B 1915, XXX-7-D, 1915.
  5. Taktyczna mapa Polski 1:100 000, 1921-1939, arkusze: P47-S29 Olkusz, P47-S30 Miechów, P48-S30 Kraków.
  6. Szczegółowa mapa topograficzna Polski WIG 1:25 000, 1936-1944, arkusze: P47-S29-I Sułoszowa, P47-S30-A Żarnowiec nad Pilicą, P47-S30-B Książ Wielki, P47-S30-C Książ Mały, P47-S30-D Charsznica, P47-S30-E Miechów, P47-S30-F Słaboszów, P47-S30-G Tarnawa.

Źródło wszystkich map archiwalnych: portal Mapster. Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej, http://igrek.amzp.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *