Nadleśnictwo Olkusz, miejsca pamięci

Do Przewodnika dodaliśmy około trzydzieści miejsc pamięci z terenu Nadleśnictwa Olkusz. Znajdują się wśród nich między innymi pomniki związane z walkami partyzanckimi i eksterminacją ludności cywilnej z lat drugiej wojny światowej, cmentarze żydowskie, cmentarze wojenne oraz pojedyncze, często ukryte głęboko w lesie i rzadko odwiedzane mogiły żołnierskie z obydwu wojen światowych (na fotografii – orzeł w zwieńczeniu pomnika partyzanckiego na Kalinówce koło Żerkowic).

Wśród najstarszych opisanych miejsc znajdują się cmentarze z XIX oraz z przełomu XIX i XX wieku. Każdy z nich posiada odmienny charakter i dokumentuje inną historię. Prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX stulecia założony został żydowski cmentarz przy ulicy Skalskiej w Wolbromiu. Zastąpił on starszy, który od roku 1736 znajdował się obok nieistniejącej już synagogi przy ulicy Bóżniczej (od 1949 roku ulica Krótka). W czasie drugiej wojny światowej nowy cmentarz był jednym z miejsc, w których Niemcy rozstrzeliwali wolbromskich Żydów. Z dawnej nekropolii zachowało się zaledwie kilkanaście nagrobków i ich fragmentów, które obecnie stanowią jedną z niewielu pamiątek materialnych, jakie pozostały po przedwojennej społeczności żydowskiej Wolbromia1.

Wolbrom, cmentarz żydowski przy ulicy Skalskiej

Czasy powstania styczniowego (1863-1864) dokumentuje niewielki leśny cmentarz położony nieopodal Ryczówka, w bukowym lesie na wschód od przysiółka Godawica. Według miejscowej tradycji mają tutaj spoczywać powstańcy z oddziału kapitana Anastazego Mossakowskiego, który 22 kwietnia 1863 roku stoczył zwycięską potyczkę z wojskami rosyjskimi pod Golczowicami. Powstańcy, którzy z powodu ciężkich ran odniesionych w potyczce nie mogli maszerować dalej z resztą oddziału, ukryli się w okolicznych lasach. Ci spośród nich, którzy później zmarli, zostali pochowani przez miejscową ludność na Godawicy. Inna wersja mówi o pochowanych w tym miejscu ofiarach rosyjskiej zasadzki, w jaką powstańczy oddział wpadł za sprawą zdrajcy na pobliskim Kalisku. Obydwie wersje wydarzeń nie są do końca potwierdzone. Nie można też wykluczyć, że w leśnych mogiłach spoczywają powstańcy z oddziału pułkownika Józefa Miniewskiego, który został rozbity 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką, a nawet żołnierze polegli w czasie dwóch wojen światowych (w pobliżu przebiegają okopy strzeleckie z I wojny, wykorzystywane także w czasie II wojny)2.

Ryczówek – Godawica, jedna z mogił na cmentarzu powstańców styczniowych

Innym miejscem o rodowodzie sięgającym zapewne przełomu XIX i XX bądź początku XX wieku jest tak zwany nowy cmentarz żydowski w Żarnowcu. Oprócz kilkunastu zaniedbanych nagrobków znajduje się na nim charakterystyczny monument w kształcie piramidy – grobowiec rabina Ruwena ha-Lewi Horowica, miejscowego dajana (sędziego zasiadającego w sądzie religijnym), autora dzieła Dudaim Basade (Mandragora w polu)3. Podobnie jak w przypadku cmentarza w Wolbromiu, kirkut żarnowiecki jest jednym z nielicznych świadectw dokumentujących historię miejscowej gminy żydowskiej, której członkowie zostali w czasie drugiej wojny światowej niemal w całości wymordowani przez Niemców.

Żarnowiec, fragment nagrobka na cmentarzu żydowskim

Z podobnego okresu czasu (przełom XIX i XX lub początek XX wieku) pochodzi położony na zachód od Giebła cmentarz dla ofiar chorób zakaźnych, na którym w roku 1944 dokonano prawdopodobnie tymczasowego pochówku partyzantów poległych w potyczce z Niemcami pod Giebłem (później ich ciała zostały przeniesione w czasie uroczystego pogrzebu na cmentarz Kalinówka koło Żerkowic)4.

Giebło, cmentarz epidemiczny

Wiele miejsc pamięci związanych jest z okresem pierwszej wojny światowej. W listopadzie 1914 roku na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej toczyła się tak zwana bitwa jurajska, w której wojska austro-węgierskie i niemieckie próbowały zatrzymać, a następnie odrzucić nacierających ze wschodu Rosjan. W szeregach armii państw zaborczych obok przedstawicieli różnych narodowości znalazło się wtedy także wielu Polaków. Oprócz legionistów z 4 i 6 Batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów, którzy funkcjonują w zbiorowej świadomości historycznej za sprawą dobrze znanej bitwy pod Krzywopłotami, warto tutaj wspomnieć choćby o polskich żołnierzach służących w austriackim 57 Pułku Piechoty (pułk od miejsca rekrutacji nazywany tarnowskim, walczył między innymi w rejonie Złożeńca) oraz w 13 Pułku Piechoty (tzw. Krakowskie Dzieci, walczył między innymi w rejonie miejscowości Gołaczewy). Świadectwem walk prowadzonych w tamtym czasie na Jurze są cmentarze wojskowe w Kluczach, Jangrocie oraz w miejscowości Kaliś (dawniej Ogonów) koło Wolbromia. Dzięki staraniom miłośników Jury skupionych w szeregach Towarzystwa Jurajskiego, wymienione nekropolie, przez wiele lat zaniedbane i zapomniane (cmentarz w Kluczach był nawet uznawany za nieistniejący), zostały na początku XXI wieku częściowo zrekonstruowane i zabezpieczone. Żmudne badania archiwalne pozwoliły także na odtworzenie nazwisk większości pochowanych na nich żołnierzy5. W miejscowych lasach znajduje się także wiele pojedynczych, często bezimiennych grobów z czasów Wielkiej Wojny. Warto podkreślić, że nawet najtrudniej dostępne mogiły są zadbane i oznaczone krzyżami.

Gołaczewy, mogiła żołnierzy rosyjskich i austro-węgierskich z I wojny światowej

Wśród pamiątek historycznych z czasów drugiej wojny światowej najbardziej przejmujące są miejsca masowych egzekucji ludności cywilnej, takie jak las Kabanina koło Wolbromia, gdzie Niemcy we wrześniu 1942 roku w czasie likwidacji wolbromskiego getta zamordowali około 600 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego6. W pobliżu drogi z Pilicy do Złożeńca stoi pomnik upamiętniający około czterdziestu Romów (głównie dzieci) rozstrzelanych w lipcu 1942 roku7. W Czarnym Lesie na północny zachód od Wolbromia pamiątkowy obelisk ustawiony jest na miejscu egzekucji 11 mieszkańców Łan Podleśnych z czerwca 1943 roku8. Inny pomnik upamiętnia mieszkańców niewielkiej osady Biała w Lasach Błędowskich, którzy stracili życie w wyniku represji za pomoc udzieloną partyzantom9.

Pilica, pomnik w miejscu rozstrzelania Romów

Swoje pomniki mają także sami partyzanci. Na polanie Psiarskie koło Złożeńca oraz na Wymysłowie (inaczej na Borach) koło Kwaśniowa znajdują się obeliski poświęcone najsłynniejszej grupie partyzanckiej ziemi olkuskiej – oddziałowi AK Surowiec por. Gerarda Woźnicy pseud. Hardy. Na cmentarzu na Kalinówce koło Żerkowic spoczywają między innymi żołnierze z oddziału AK ppor. Stanisława Wencla pseud. Twardy, którzy polegli w czerwcu 1944 roku we wspomnianej wcześniej potyczce z Niemcami pod Giebłem. W Lasach Łańskich stoi pomnik poświęcony partyzantom z oddziału Gwardii Ludowej im. Bartosza Głowackiego, a w lasach udorskich dwa pamiątkowe głazy ustawione na wytyczonym w latach 2006-2007 szlaku Pieszo i rowerem śladami partyzantów od Kąpiel Wielkich przez Miechówkę do Poręby Dzierżnej.

Kwaśniów Górny, pomnik partyzancki na Borach (Wymysłowie)

Lasy w okolicach Olkusza kryją też wiele pojedynczych, samotnych, często bezimiennych mogił z czasów drugiej wojny światowej, w których pochowano między innymi żołnierzy polskiego września 1939 roku (Zawada), więźniów próbujących uciec z transportu kolejowego do obozu zagłady w Oświęcimiu (Jaroszowiec) oraz poległych w latach 1944-1945 żołnierzy niemieckich (Rodaki, Zalesie Golczowskie).

Zawada, grób kaprala Konrada Winklera

Przypisy:

1 O wolbromskim cmentarzu i historii miejscowej gminy żydowskiej patrz między innymi: Historia gminy żydowskiej w Wolbromiu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wolbrom/5,historia/, dost. 11.07.2016. Sławomir Sztaba, Gdzie się podziały macewy z wolbromskiego kirkutu?, 2012, artykuł online na stronie Wiadomości Olkuskie, http://www.wiadomosciolkuskie.pl/component/content/article?id=444:-gdzie-si-podziay-macewy-w-wolbromskiego-kirkutu&jjj=1468219271315, dost. 11.07.2016. Opis cmentarza na stronie www.kirkuty.xip.pl, http://www.kirkuty.xip.pl/wolbrom.htm, dost. 11.07.2016.

2 O mogiłach koło Ryczówka patrz między innymi: Dawid Oruba, Mogiły powstańców 1863 r. na wzgórzu Godawica, 2014, artykuł online na stronie miejscowości Ryczówek, http://www.ryczowek.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=128, dost. 8.07.2016. Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1, Gminy Klucze i Pilica, Agencja PRomocji OK, Olkusz 2000, s. 35. Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci – miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 125.

3 Nowy cmentarz żydowski w Żarnowcu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/zarnowiec/12,cmentarze/8330,nowy-cmentarz-zydowski-ul-kosciuszki-/, dost. 12.07.2016.

4 Źródło informacji o położeniu cmentarza: Wikimapia, cmentarz dodany przez nieznanego użytkownika: http://wikimapia.org/29604239/pl/Cmentarz-choleryczny, dost. 30.03.2016. Patrz także: forum internetowe Eksploratorzy, cmentarz wprowadzony przez użytkownika Szkieletek: http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=350&t=19108&p=116281#p116281, dost. 30.03.2016. O miejscu tymczasowego pochówku partyzantów patrz: Jan Kantyka, Oddział partyzancki „Twardego”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1986, s. 102-103.

5 O działaniach zbrojnych, cmentarzach i mogiłach z czasu I wojny światowej patrz przede wszystkim: Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych, Wyd. Libron, Kraków 2015 oraz Jerzy Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Wyd. Libron, Kraków 2012.

6 Opis mogiły na stronie www Groby wojenne na terenie Małopolski, http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/123, dost. 14.07.2016. Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci…, op. cit., s. 117.

8 Tablica informacyjnej Lasów Państwowych ustawiona przy pomniku.

9 O pacyfikacji osady Biała patrz między innymi: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci…, op. cit., s. 178. Józef Liszka, Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Bolesław, w: Bolesławskie Zeszyty Historyczne, 1998, nr 7, s. 14; tenże, Pacyfikacja Białej, w: Bolesławskie Zeszyty Historyczne, 1997, nr 4, s. 24