Wskazówki: w widoku domyślnym Katalogu znajduje się nazwa obiektu, jego skrócony opis oraz link do fotografii. Aby wyświetlić dodatkowe dane, kliknij pole Columns i wybierz kolumnę lub kolumny z poszukiwaną informacją. Aby wyświetlić wszystkie obiekty z danej miejscowości, wpisz w pole Szukaj jej nazwę, a następnie przecinek (bez spacji, np. Klucze, ). Fotografie otwierane są w nowym oknie przeglądarki.

Miejscowosc Gmina Powiat Wojewodztwo Nadlesnictwo Dyrekcja LP Kompleks leśny Kraina Aktualność danych
Miejscowość i obiekt Opis Foto Kategoria Podkategoria Miejscowosc Gmina Powiat Wojewodztwo Nadlesnictwo Dyrekcja LP Kompleks leśny Kraina Aktualność danych Wsp. szer.* Wsp. dług.*
Biskupice, nieistniejąca osada służbowa Gulzów, XX w. Osada służbowa znajdowała się około 1,3 km na północ od Biskupic. Wybudowana w roku 1923, w okresie międzywojennym stanowiła siedzibę gajowego odpowiedzialnego za las Gulzów, który był jednym z pięciu kompleksów leśnych należących do majątku w Pilicy (pozostałe kompleksy, czyli tak zwane ‘obchody’, to: Czarny Las, Smoleń, Strzegowa i Ruska). Po drugiej wojnie światowej lasy majątku pilickiego przejęło państwo, a osada z biegiem lat została opuszczona. Do naszych czasów zachował się regularny, prostokątny zarys ziemny dawnego budynku. Foto Osadnictwo osada służb. nieistn. Biskupice Pilica zawierciański śląskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.48260 19.63958
Bolesław, nieistniejąca osada Stary Ujków, XVI-XX w. Stary Ujków znajduje się około 1,3 km na południe od Bolesławia. Wieś powstała w wieku XVI, choć samej nazwy używano wcześniej na określenie tutejszych stawów, przy których działały płuczki galeny (rudy ołowiu). W połowie XVI stulecia na terenie Ujkowa funkcjonowało już kilkadziesiąt kopalń należących do bogatych rodzin z Olkusza i Krakowa. Intensywne prace górnicze zaczęły z czasem zagrażać samej osadzie. Pierwsze wysiedlenia miały miejsce w roku 1870, kiedy część mieszkańców wraz z sołtysem Tomaszem Rudawskim została przeniesiona z rozpadających się domów do sąsiednich miejscowości – Bolesławia, Lasek i Małobądza. Wieś opustoszała ostatecznie w 2. poł. XX w. Foto Osadnictwo osada Bolesław Bolesław olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.28616 19.48462
Bukowno (Podlesie), dawna osada służbowa Wapiennik, 1. poł. XX w. Osada położona jest około 3 km na południowy wschód od Bukowna, u stóp wzgórza Wapiennik. Na mapie z 1933 roku zaznaczona jako gajówka. Lasy pomiędzy Żuradą, Podlesiem, Borem Biskupim i Bukownem należały w tamtym czasie do Olkusza. Po drugiej wojnie światowej lasy miejskie został znacjonalizowane, a osada stała się siedzibą Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Olkusz. Ostatnim rezydującym tutaj leśniczym był Józef Dudziak (ur. 1933), który objął leśniczówkę w 1959 roku i mieszkał w niej do chwili przejścia na emeryturę w roku 1998. Obecnie dawna osada stanowi własność prywatną. Budynek mieszkalny jest drewniany, parterowy z użytkowym poddaszem, wzniesiony na planie prostokąta, na podmurówce. Ściany szalowane pionowo z listwowaniem. Dach czterospadowy z lukarnami, pokryty dachówką. Obok zabudowania gospodarcze oraz rozległy sad. Foto Osadnictwo osada służb. dawna Bukowno Bukowno olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.24529 19.48288
Golczowice (Zalesie), dawna osada służbowa, przed 1914 r. Osada położona jest około 2 km na południowy wschód od Golczowic, na zachodnim skraju Zalesia. Występuje na rosyjskiej mapie z 1914 roku (jako leśniczówka) oraz na polskiej mapie z roku 1941 (jako gajówka). Po drugiej wojnie światowej osada była siedzibą Leśnictwa Golczowice Nadleśnictwa Olkusz. Ostatnim leśniczym w Zalesiu był w latach 1955-1989 Jan Łyczko (ur. 1923), który zajmował leśniczówkę w latach 1955-1989. Obecnie dawna osada stanowi własność prywatną. Foto Osadnictwo osada służb. dawna Golczowice Klucze olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.34617 19.61234
Gorenice, Jaskinia Gorenicka Jaskinia o długości ponad 70 metrów leży około 2,5 km na południowy wschód od Gorenic, wśród skał wzniesienia Kominki. W trakcie eksploatacji namuliska w 1878 roku odnaleziono w niej liczne kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki i narzędzi. Część tego materiału trafiła później do opracowania naukowego. Foto Osadnictwo osada prehist. Gorenice Olkusz olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.19337 19.63199
Jaroszowiec, nieistniejąca osada służbowa Gliny, XIX (?) - XX w. Osada znajdowała się około 1,8 km na północny zachód od Jaroszowca, przy starym trakcie z Olkusza do Pilicy. W XIX wieku był tutaj folwark, który podobnie jak sąsiednie lasy należał do majątku w Kluczach. Budynek administracji leśnej w Glinach pojawia się na mapach z roku 1914 (jako leśniczówka) i 1933 (jako gajówka). Obecnie przy drodze prowadzącej do pobliskiej kopalni dolomitu widoczna jest grupa starych kasztanowców i lip, wśród których zachował się regularny, prostokątny zarys ziemny dawnego budynku. Foto Osadnictwo osada służb. nieistn. Jaroszowiec Klucze olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.34885 19.58385
Kleszczowa, dawna osada służbowa, przed 1914 r. Dawna osada znajduje się około 1,8 km na południowy wschód od Kleszczowej. Zaznaczona jako gajówka na mapie rosyjskiej z 1914 roku oraz na mapie WIG z roku 1925. Ciągnący się na południe od tego miejsca Las Kleszczowski został szczegółowo opisany w dokumentach lustracyjnych z końca XVIII wieku. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w pobliżu osady doszło do potyczki polskich wojsk z Niemcami. Po drugiej wojnie światowej gajówka należała kolejno do nadleśnictw Pilica i Miechów, a od 1979 roku do Nadleśnictwa Olkusz. Ostatnim gajowym na Kleszczowej był Stefan Śliwa (ur. 1925), który mieszkał w osadzie do chwili przejścia na emeryturę w roku 1991. Obecnie dawna gajówka stanowi własność prywatną. Foto Osadnictwo osada służb. dawna Kleszczowa Pilica zawierciański śląskie Olkusz Katowice Las Kleszczowski Jura 2016 50.45866 19.75791
Klucze, nieistniejąca osada służbowa Rudnica, XX w. Osada znajdowała się około 1 km na północny zachód od Klucz, u stóp wzgórza Rudnica, w pobliżu dawnej kopalni limonitu i pirytu. Budynek administracji leśnej zaznaczony jest w tym miejscu na mapach z roku 1933 (jako gajówka Równica) i 1941 (nazwa poprawiona na Rudnica). W tamtym czasie okoliczne lasy wchodziły w skład należącego do rodziny Dietlów majątku w Kluczach. Po drugiej wojnie światowej majątek został znacjonalizowany, a będące jego częścią lasy oraz wszelkie nieruchomości związane z gospodarką leśną włączono do Nadleśnictwa Olkusz. W podpisanym 14 kwietnia 1945 roku protokole przejęcia mowa jest między innymi o osadzie gajowego Rudnica, na którą składał się wówczas murowany dom kryty papą (17x9x3 m), drewniana szopa i drewniany ustęp. W 2016 roku w terenie nie odnaleziono śladów osady. Po prawej stronie drogi prowadzącej na Pustynię Błędowską znajdują się fragmenty betonowej konstrukcji niewiadomego pochodzenia. Foto Osadnictwo osada służb. nieistn. Klucze Klucze olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.34181 19.54968
Klucze, nieistniejąca osada służbowa nad Białą Przemszą, XIX (?) - XX w. Osada znajdowała się około 2,7 km na północ od Klucz, na lewym brzegu Białej Przemszy. Na rosyjskiej mapie z 1914 roku zaznaczona jako leśniczówka, na mapach z okresu międzywojennego występuje już tylko jako stodoła. Obecnie w miejscu tym odnaleźć można regularny zarys ziemny prostokątnego budynku. Foto Osadnictwo osada służb. nieistn. Klucze Klucze olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.35800 19.56682
Klucze, nieistniejąca osada Biała, XIX-XX w. Osada znajdowała się około 5 km na zachód od Klucz, w głębi Lasów Błędowskich, nad rzeką Biała (dopływ Białej Przemszy). Na mapie z okresu międzywojennego zaznaczonych jest tutaj kilka domostw oraz tartak. W czerwcu 1944 roku osada została spacyfikowana przez Niemców w odwecie za pomoc, jakiej mieszkańcy udzielili partyzantom z oddziału AK Surowiec por. Gerarda Woźnicy, pseud. Hardy. W akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali troje lub, według innych źródeł, pięcioro mieszkańców osady. Pięciu kolejnych wywieźli do obozu koncentracyjnego, z którego wróciły tylko dwie osoby. Wieś wraz z tartakiem została spalona. Obecnie na miejscu osady znajduje się pomnik oraz krzyż upamiętniający ofiary tamtych wydarzeń. W terenie nie odnaleziono śladów zabudowań. Foto Osadnictwo osada Klucze Klucze olkuski małopolskie Olkusz Katowice Lasy jurajskie Jura 2016 50.32340 19.49369

* WGS 84